František Ružička - Montáž TZB
Bočná 30/2
940 01  Nové Zámky
Slovensko (Slovakia)

Mobil:+421 903 443 689
E-mail:ZMENA! montaztzb@gmail.sk

Poznámka:
Nakoľko sú naši pracovníci väčšinou v teréne, môže byt odpoveď na email oneskorená.
V súrnych prípadoch preto použite mobilný kontakt.